Multimedia i rozrywka

Dziś multimedia i rozrywka to hasła wręcz synonimiczne. Multimedia kojarzą się z rozrywką, a rozrywka z multimediami. Przykładów na prawdziwość tej tezy jest wiele. Możemy zacząć od filmu, który jest jednym z klasycznych przykładów wykorzystywania multimediów. Film to jak pokazuje rzeczywistość rozrywka bardzo ceniona, wystarczy spojrzeć na biznes jaki się

Read more